NASZ

REGULAMIN


W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego oraz bezproblemowego odpoczynku w naszym obiekcie, opracowaliśmy regulamin pobytu Willa GAMROT .
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wynajmu pokoju i zasad jego użytkowania.


§1 REZERWACJA I PŁATNOŚĆ
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji oraz wynajmu pokoju.
 2. Wynajem dotyczy każdorazowo jednego pokoju dla maksymalnie 4 osób.
 3. Rezerwacja wstępna. Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem e-mail bądź przez naszą stronę na Facebooku. Przy rezerwacji wstępnej należy określić termin pobytu oraz liczbę osób. Rezerwacja wstępna następuje po potwierdzeniu dostępności pokoju.
 4. Rezerwacja potwierdzona następuje po wniesieniu zadatku za pobyt. Rezerwacje uznaje się za całkowitą po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.
 5. Po zaksięgowaniu przelewu zadatku, do osoby rezerwującej wysyłany jest e-mail bądź sms z potwierdzeniem rezerwacji.
 6. Wniesienie zadatku realizowane jest na rachunek bankowy. W tytule przelewu należy umieści : imię i nazwisko osoby rezerwującej, numer kontaktowy, datę pobytu od… do..
 7. W przypadku całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. Właściciel może wyrazić zgodę na zwrot zadatku tylko w wyjątkowych udokumentowanych wypadkach losowych.
 9. Pozostałą część kwoty za pobyt należy uregulować przelewem w trakcie pobytu, bądź gotówką na miejscu, w dniu zakwaterowania (po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem).

§2 POBYT I ZAKWATEROWANIE
 1. Doba zaczyna się o godz. 14:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd).
 2. Ewentualny wcześniejszy przyjazd, (przed godz. 14:00) musi być uzgodniony z właścicielem minimum 1 dzień wcześniej. Inne godziny przyjazdu i wyjazdu należy ustalać indywidualnie z właścicielem.
 3. W przypadku skrócenia okresu pobytu (w trakcie pobytu), kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 4. W przypadku nieprzybycia w wyznaczonym terminie, rezerwacja potwierdzona wniesionym zadatkiem ulega automatycznemu anulowaniu o godz. 10.00 dnia następnego, wniesiony zadatek jak i pozostała wpłacona kwota rezerwacji (jeśli taka miała miejsce) nie podlega zwrotowi.
 5. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji pokoju przez innych gości.
 6. Goście nie mogą użyczać albo oddawać pokoju w podnajem innym osobom.
 7. Goście po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązani są sprawdzić stan pokoju, tzn. okna, meble oraz pozostałe urządzenia znajdujące się w domu.
 8. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do właściciela. Brak uwag ze strony gości, co do takich uszkodzeń w ciągu 5 godzin po otrzymaniu „kluczy” oznacza, że goście nie mają zastrzeżeń co do całego obiektu.
 9. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w obiekcie zaistniałych podczas pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej.
 10. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nimi osoby (w tym dzieci).
 11. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 12. W obiekcie, w widocznym miejscu znajdują się gaśnice, których należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować właściciela. Na parterze gaśnica umieszczona jest w korytarzu obok wejścia, na piętrze – w korytarzu. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, goście zostaną obciążeni kwotą 150 zł oraz kwotą 200 zł za posprzątanie domu.
 13. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, na zewnątrz są wyznaczone do tego miejsca.
 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do obiektu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 15. Goście nie mają prawa bez wcześniejszej zgody właściciela obiektu, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w pokojach. O konieczności dokonania napraw lub nakładów goście zobowiązani są niezwłocznie poinformować właściciela.
 16. W przypadku wystąpienia usterek technicznych goście proszeni są o jak najszybsze zgłaszanie ich właścicielowi, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
 17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu.
 18. Goście zobowiązani są używać pokoju zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Uprasza się o nie przestawianie łóżek w sypialniach oraz używanie obuwia zmiennego wewnątrz pokoi (prosimy zwłaszcza nie chodzić w obuwiu typu obuwie górskie, buty narciarskie, snowboardowe lub inne, które mogłyby porysować lub uszkodzić powierzchnię schodów i drewnianą powierzchnię podłogi.
 19. Każdorazowo opuszczając pokój, Właściciel powinien sprawdzić stan pokoju. Za rzeczy pozostawione w obiekcie właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 20. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu. Parking jest parkingiem bezpłatnym, bez monitoringu, niestrzeżonym. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych lub innych należących do gości.
 21. W przypadku, gdy goście w sposób znaczący naruszają spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzegają powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi oraz w przypadku uzasadnionej interwencji wezwania policji, właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia pobytu w pokoju i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 22. Goście zobowiązani są do utrzymywania oraz zwrotu pokoju w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, opróżnienie lodówki z żywności i pozostawienie jej w nienagannym stanie, pozostawienie otoczenia pokoju w zastanym stanie. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje obciążeniem gości kwotą 50 zł na poczet sprzątania.
 23. Nie przyjmujemy zwierząt.

Serdecznie ZapraszamySerwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej. Rozumiem